Följ Vision Järva 2030 på Twitter

Postad av: Johanna Löfvenius,

Som eventuella följare av denna blogg säkerligen redan noterat så har det inte hänt så mycket här på sistone. Det beror på att vi renodlat kommunikationsverktygen. Nyheter och information om Vision Järva 2030 (Järvalyftet) hittar ni på webben och via twitterkontot @Jarvalyftet kan ni ta del av aktuella frågor som rör Vision Järva 2030. Den här bloggen kommer inte att användas längre och kommentarsfunktionen kommer därmed att stängas av. Välkomna att kontakta oss på twitter eller jarvalyftet.slk@stockholm.se istället!

Kategori: Okategoriserad


Tack för mig och lycka till!

Postad av: Magnus Andersson,

Efter snart fem år Järvas tjänst slutar jag i månadsskiftet för att börja i Botkyrka kommun, där jag även i fortsättningen kommer att arbeta med stadsutveckling, som chef för kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Tack vare alla Er som bor och arbetar i Järva, som känner för Järva och kämpar för Järva, tycker jag att området kommit en bra bit på väg. Men en stad blir som bekant aldrig färdig. Den är, för att låna ett klassiskt Stockholmscitat, ett levande drama. Jag kommer att följa detta drama med spänning även i fortsättningen, övertygad om att alla Ni eldsjälar kommer att fortsätta på rätt väg.

Tack för mig och lycka till!

Magnus Andersson, projektledare Järvalyftet

Kategori: Okategoriserad


Fyra års utveckling och resultat…

Postad av: Magnus Andersson,

…var rubriken på dagens frukostmöte i Husby, ordnat av Fastighetsägare i Järva. Föreningen är jämngammal med Järvalyftet och bildades 2007 för att göra ett bra område bättre – för både fastighetsägare och hyresgäster. Det gör man genom trygghetsarbete och brottsbekämpning, genom gemensam hantering av allt från bevakning och parkering till sophämtning och renhållning, genom seminarier och information. Resultatet har inte låtit vänta på sig, mängder av siffror talade sitt tydliga språk till morgonkaffet. Vinsten är dubbel: sjunkande kostnader för fastighetsägarna och ökad trivsel för hyresgästerna.

Den tjänstledige polisen Lennart Levander, som varit en av eldsjälarna i föreningen, återgår nu till polisen, men föreningen jobbar vidare med dessa och andra frågor. Liksom t ex Järvaandan visar Fastighetsägare i Järva att det finns mycket att vinna på ökat Järvasamarbete! Läs mer på www.fastighetsagareijarva.se

Kategorier: Boende & stadsmiljö, Trygghet i vardagen


Järvamyter avlivas

Postad av: Magnus Andersson,

Järva och Järvalyftet syns ofta i media – allt är dock inte alltid helt korrekt. För att avliva några vanliga ”Myter om Järva” har Svenska Bostäder satt ihop en liten broschyr med just denna titel. Med stöd av färsk statistik slår man hål på några vanliga påståenden om området. Som t ex att järvaborna helst skulle vilja flytta därifrån… I själva verket är den årliga avflyttningen från Järva bara 5 %, den näst lägsta i hela SB:s bestånd. Omflyttningen är ca 12 %, det är samma nivå eller lägre än i SB:s innerstadsfastigheter.

– Det skrivs och pratas mycket om Järva. Det är utmärkt och bra att Järva är i fokus. Men det också är viktigt att det som skrivs och sägs om Järva är korrekt och riktigt, att bilden av Järva blir rättvis, säger Svenska Bostäders vd Pelle Björklund i en kommentar till broschyren. Han har förstås helt rätt. Ska man utveckla Järva måste man göra det utifrån en korrekt bild av verkligheten. Det är en förutsättning för att varje aktör ska göra rätt saker, på rätt ställe, vid rätt tillfälle – vilket är målet med Järvalyftet.

Läs gärna hela broschyren på http://lottaedholm.files.wordpress.com/2011/12/fakta-om-jc3a4rva-16dec-1111.pdf

Med stöd av färsk statistik slår man hål på några vanliga påståenden

Kategorier: Boende & stadsmiljö, Okategoriserad, Trygghet i vardagen


Spadtag under tak

Postad av: Magnus Andersson,

Nod är knut på latin. Det blivande kvarteret NOD i Kista, intill stadsdelsförvaltningen på Borgarfjordsgatan, är tänkt att bli en ny knutpunkt i Kista – för utbildning, forskning och företagande mm. Hit flyttar bl a Stockholms universitets institution för data- och systemvetenskap från dagens lokaler på andra sidan gatan och får sällskap av Digital Art Center, DAC, som idag bor på Kronborgsgränd i Ärvinge. Och kvarteret har plats för fler!

Idag togs första spataget för NOD - i DAC:s lokaler, för asåäkerhets skull under tak i novembervädret… De som höll i spaden var finansborgarrådet Sten Nordin, SU:s rektor Kåre Bremer, byggherren Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund och Anette Scheibe Lorentzi, vd Kista Science City. Finansborgarrådet påminde om att Nobeldagen är i faggorna och hoppades att Nod skulle bli just en sådan miljö som fostrar framtida Nobelpristagare.

Under 2013 ska NOD vara klart. Innan dess går det bra att studera ritningar mm på DAC, Kronborgsgränd 13, öppet torsdagar 10-16, som i sig ger en försmak av blivande innehåll. Eller gå in på någon av följande hemsidor. Välkommen!

NOD: http://www.atriumljungberg.se/Varaprojekt/Pagaendebeslutade-projekt/NOD—Kista/ DAC: http://www.digitalartcenter.se/

Kategorier: Evenemang, Jobb & företagande


Fler flaggor kring Järva

Postad av: Magnus Andersson,

Bilden av Järva byggs av flera byggstenar. En av dem är nätverket Järvaandans ambition att färga Järva lila – Järvas färg. Ett led i detta är att välkomna de som närmar sig Järva med samma evenemangsbanér som redan pryder flera av innerstadens paradgator.

De första kom upp genom vårt Trafikkontor redan i höstas, nu är det statliga Trafikverkets tur. Ihop med Järvaandan träffade jag idag Eva Nordberg och Åsa Pensjö, projektchef resp kommunikationsansvarig för nya E18. De var mycket positiva och lovade hjälpa oss vidare i verkets vittförgrenade organisation med sikte på fler flaggor till våren.

De kunde dessutom berätta att allt går enligt planerna vad gäller själva E18. Ja, rent av lite före: Den 12 november öppnas t ex nya Hjulsta trafikplats, mer än ett halvår före tidplan. Ännu ett rödljus mindre mellan Stockholm och Oslo!

Kategorier: Infrastruktur, Järvaandan


Fullt hus på öppet hus i Husby

Postad av: Magnus Andersson,

Igår började boendedialogen i Husby, den fjärde i ordningen. Temat denna gång är Husby strukturplan, förslaget till förnyelse av stadsdelen som stadsbyggnadskontoret m fl tagit fram utifrån tidigare dialoger. Bl a föreslås att centrum förnyas, och som en del av det att Norgegatan lyfts upp i marknivå. Dessutom föreslås att Husby och Kista kopplas ihop med en ny gata, samt att flera gator görs trevligare med trottoarer och entréer.

Under boendedialogen är det öppet hus i lokalen Järvadialogen i Husby torsdag-lördag, där folk från snart sagt alla stadens förvaltningar förklarar vad förslaget går ut på med modeller, ritningar och filmer. Redan första dagen var över hundra Husbybor på plats i lokalen. Framåt kvällen samlades minst lika många för att diskutera förslaget i Husby träff i stadsdelens regi. Diskussionens vågor gick höga, inte minst kring förslaget att bryta den ursprungliga trafiksepareringen längs Norgegatan. Många ansåg att trafiksäkerheten äventyras, utan att man ser några vinster för stadsdelen. Kopplingen mellan Husby och Kista kritiserades också av många. Däremot ville alla värna centrum, men med delvis andra medel.

Det öppna huset fortsätter i helgen med besök av både ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson och Svenska Bostäders vd Pelle Björklund. Välkommen ut till information och diskussion!

Kategorier: Boende & stadsmiljö, Evenemang


På landet mitt i stan

Postad av: Magnus Andersson,

Mittemellan Akalla och Hjulsta ligger ett av världens största stadsjordbruk: Hästa gård. Runt hörnet från Akalla trädgårdsstad och ett stenkast från Hjulstakorset ligger ett fullskaligt ekologiskt jordbruk, som med 125 kor, 150 får och lamm, samt 10 grisar bidrar till att hålla Järvafältet öppet och bevara det som kulturlandskap. Här har människan odlat marken sedan vikingatiden och idag är det 4H som för arvet vidare. De äger Hästa gård AB som arrenderar marken av staden och som dessutom sköter snöröjning och en del annat på fältet på stadens uppdrag.

Träffade bolagets nye ordförande Göran Roxström och dess ännu nyare vd Camilla Bergschöld ute på gården igår. De berättade om verksamheten, som totalt sysselsätter ett 30-personer, varav flera i arbetsträning. Förutom att sköta djur och marker, driver man både gårdscafé och gårdsbutik. Och det är bara början… Tillsammans med staden och andra aktörer kring Järva vill man utveckla Hästa gård för både kringboende och övriga stockholmare. Redan idag är besökarna många, men ännu fler skulle rymmas i olika aktiviteter. Planering pågår.

Man ser sig som en självklar del i Järvalyftets tankar om mer liv på fältet och man ser fram emot ett ökat samarbete med olika delar av stadens organisation, med Järvas förenings- och näringsliv – och med Järvaborna själva. Staden har som sagt redan en stark relation till gården som markägare etc. Men visst borde samarbetet kunna öka med t ex Järvas skolor. I den vision för fältet som staden tog fram 2010 nämns många idéer.  Finns det fler idéer vill man gärna ta del av dem på gården. Enklast nås man genom: http://jarva.wordpress.com/ eller varför inte genom ett besök i caféet eller butiket, öppna torsdag, lördag, söndag.

Tyvärr får ni inte träffa grisarna, de for till slakteriet idag – inför julen…

Kategorier: Järvafältet, Kultur & fritid


Long time, no see…

Postad av: Magnus Andersson,

Ryktet om min död är betydligt överdrivet, lär Mark Twain en gång ha sagt. Detsamma gäller Järvabloggen, om någon hade trott något annat…

Suget efter information om allt som är på gång i Järva, inom och utom stadens organisation, växer. Detsamma gäller ytterstadssatsningen i Söderort – och i förra veckans förslag till budget för Stockholms stad föreslås en utökning till Hässelby-Vällingby. Breda satsningar kräver bred information och bredd i informationskanalerna. Tanken med ytterstadsbloggarna var att informera både inåt och utåt. Det behovet kvarstår som sagt.

Måndag morgon samlades informatörer från alla berörda delar av staden till en diskussion i Stadshuset. Det gemensamma målet var att bli bättre både på att informera om de övergripande visionerna för Järva och Söderort och om de enskilda projekten. Men även om sådant som händer i Järva, som möten och evenemang etc. Att åter väcka liv i Järvabloggen är förhopningsvis en del i denna målsättning - trevlig läsning framöver!

Kategori: Okategoriserad


Sommarlovsaktiviteter i Spånga-Tensta

Postad av: Gunilla Häggström,

Nu har vi samlat alla aktiviteter för våra verksamheter och föreningar. Dessutom kan unga i Järva delta i Rinkeby-Kistas aktiviteter genom vår gemensamma broschyr.

Förutom detta har vi också skapat en Facebook-grupp: Ung i Spånga-Tensta.

Mer information hittar du via länken till nyheten på stockholm.se.Nyhet med sommarlovsaktiviteter för Spånga-Tensta 2011

Kategori: Kultur & fritid